--> Skip to main content

15 Ayat Alkitab Umat Kristiani Tentang Orang Licik yang Harus Diketahui

Ayat Alkitab Tentang Orang Licik yang Harus Diketahui Umat Kristiani. Licik adalah sifat manusia yang dapat dimiliki siapa pun di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "licik" dapat berarti banyak pikiran buruk, pandai curang, curang, curang dll. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang licik. Baik dalam pekerjaan, kehidupan bertetangga bahkan di sekolah. Keberadaan mereka sulit dihindari dan tentu merugikan orang lain. Apa yang berbahaya jika kita secara tidak sadar menjadi licik. 

Sifat licik harus dihindari oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Selain merugikan orang lain, Alkitab juga melarang keras tindakan ini, serta ayat Alkitab tentang larangan membunuh, pengejek Alkitab, selingkuh Kristen, dll. Apa ayat-ayat Alkitab tentang orang yang licik? Berikut penjelasannya.

Ayat-Ayat Alkitab Tentang Orang Licik


 1. Ayub 15:5 : Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kaupilih.
 2. Ayub 5:12 : Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil.
 3. Markus 7:20-23 : Kata-Nya lagi: “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”
 4. Lukas 20:23-24 : Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka: “Tunjukanlah kepada-Ku suatu dinar; gambar dan tulisan siapakah ada padanya?”
 5. Mazmur 83:3 : Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi.
 6. Amsal 6:24 : Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing.
 7. Hosea 10:2 : Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya: Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka.
 8. Efesus 6:11 : Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
 9. Ayub 5:13 : Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan.
 10. Amsal 7:10 : Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik.
 11. 2 Korintus 12:16 : Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya.
 12. Efesus 4:14 : Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
 13. Yeremia 17:9 : Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?
 14. 2 Korintus 11:3 : Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
 15. 2 Korintus 4:2 : Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan: kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.


Demikian penjelasan ayat Alkitab tentang orang yang licik. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sudah sepantasnya kita bergantung pada-Nya untuk segalanya, termasuk meminta perlindungan dari kelicikan yang berbahaya dan dapat merusak hati. Membaca ayat-ayat Alkitab tentang patah hati dan ayat dari Firman Tuhan tentang harapan juga akan sangat membantu.
Mungkin Anda Suka
Buka Komentar
Tutup Komentar