Skip to main content

Contoh Surat Permohonan Pindah Kerja Pegawai Negeri Sipil Terbaru Resmi

Dalam kehidupan sehari-hari kita semua pasti mempunyai banyak tuntutan. tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan tuntutan itulah tiada habis-habisnya sebagai manusia.
Dalam urusan keluarga, kita kadang kala harus rela meninggalkan pekerjaan karena dirasa keluarga memang lebih penting dari pekerjaan. untuk seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang sedang kepepet masalah keluarga bisa mengajukan surat pindah pada bupati atau dinas yang diberi hak untuk mengelola pegawai negeri sipil.

Contoh Surat Pindah Pegawai Negeri Sipil

Dalam penulisan sebuah surat, kadang kala kita bingung harus dimulai dari mana. Surat harus memiliki gaya bahasa yang mudah dibaca dan dipahami khususnya surat resmi. Berikut ini adalah sebuah contoh surat permohonan pindah kerja seorang pegawai negeri sipil.
silahkan disimak contoh surat berikut ini.

Surat Permohonan

Nomor :xyz/xyz/xyz/xyz
Lamp : 1 bendel
Perihal :Permohonan Pindah Kerja


Kepada
Yth. Bupati Malang
Di-
Malang


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Rusdi Amin, M.Pd.
NIP : 1984010741986012004
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV b
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 04 Maret 1961
Jabatan : Guru SMKN 6 Daru, Malang
Alamat : RT 09 RW 04 Banjarejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Malang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk pindah kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten malang dengan alasan mengikuti keluarga.

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

  1. Foto Copy SK CPNS
  2. Foto Copy SK pangkat
  3. Foto Copy Kartu Pegawai
  4. Daftar Penilaian Kinerja PNS DP3

Demikian permohonan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 24 Maret 2017
Pemohon


Ahmad Rusdi Amin, M.Pd.
NIP.1984010741986012004


Itulah sebuah contoh surat tentang permohonan pindah seorang pegawai negeri sipil. semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara membuat surat yang baik dan benar.
Mungkin Anda Suka
Buka Komentar
Tutup Komentar