--> Skip to main content

Contoh Surat Kuasa Pakai Jaminan Tanah Ahli Waris Untuk Keperluan Pinjam Uang Bank

Contoh Surat Kuasa Pakai Jaminan Tanah Ahli Waris Untuk Keperluan Pinjam Uang Bank  berikut ini adalah contoh tentang Contoh Surat Kuasa Pakai Jaminan Tanah Ahli Waris Untuk Keperluan Pinjam Uang Bank seperti surat contoh yang tertulis di bawah ini.


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
  • Nama : Agus Murdianto
  • Umur : 36 Tahun 
  • Alamat : Jalan Surabaya No 22 Malang
Adalah Ahli Waris dari Suryoko Al-Madiun (ALM) dengan ini menguasakan penuh Kepada :
  • Nama : Zakiya Rahma
  • Umur : 28 tahun 
  • Alamat : Jalan Jakarta no. 55 Bandung
Untuk penggunaan sertifikat rumah sebagai jaminan peminjaman uang di Bank Syariah BNI.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2018
Yang Menerima Kuasa          Yang Memberi

Zakiya Rahma Guanda          Agus Murdianto


Mungkin Anda Suka
Buka Komentar
Tutup Komentar