Syair berbakti kepada orang tua dalam bahasa jawa

Syair berbakti kepada orang tua dalam bahasa jawa
Syair berbakti kepada orang tua dalam bahasa jawa
berikut adalah syair tentang berbakti kepada ayah / bapak.
syair yang saya pelajari sewaktu masih kanak-kanak.


SIKAPE PUTRO MARANG BAPAK
Kawet cilik bapak siro mikiraken ##
Nasib iro abot payah gak direken
Makan minum nyandang kabeh butuh siro ##
Dicukupi bapak ugo ngaji siro
Mulo wajib dibekteni ojo nganti ##
Nulayani mundak getun yen wes mati


Jika diartikan dalam bahasa indonesia

sejak kecil bapak kamu memikirkan ##
Nasib Kamu berat capek tidak dihitung-hitung
Makan minum pakaian butuh kamu ##
Dicukupi bapak juga ngaji kamu
maka dari itu wajib berbakti jangan sampai ##
mendustai makin sesal jika sudah mati