PROTA (Program Tahunan) Qur'an Hadits Kelas X Contoh

PROTA (Program Tahunan) Qur'an Hadits Kelas X Contoh
PROTA (Program Tahunan) Qur'an Hadits Kelas X Contoh
1.Memahami istilah-istilah hadist
1.1. Mendefinisikan pengertian hadist,sunnah,khabar,
astar dan hadist qudsi
1.2. Membandingkan pengertian hadist sunnah,khabar
atsar dan hadist qudsi
2. Memahami sanad dan matan hadist
2.1 Menjelaskan sanad,matan rowi, dan rijalul hadist
2.2. Memberikan contoh sanad,matan, rowi dan ri
jalul hadist
3. Mendiskripsikan fiungsi hadist terhadap Al Quran
3.1. Menjelaskan fungsi hadist terhadap Al Quran
3.2. Menunjukkan contoh  fungsi hadist terhadap
Al Quran
4. Memahami pembagian hadist dari segi kualitas dan
kwantitas
4.1.M enjelaskan pembagian hadist dari segi kualitas
4.2. Menjelaskan pembagian hadist dari segi kwantitas
5. Memahmi ayat-ayat Al Quran tentang keikhlasan
dalam beribadah
5.1. Menterjemahkan surat Al Mukminun:12-14,
albayyinah:5 dan hadist tentang keikhlasan dalam
beribadah
5.2. Menjelaskan kandungan QS Al An,'am 162-163 al
Bayyinah:5 dan hadist tentang keikhlasan dalam
beribadah