Contoh Surat Izin keluarga TKI Luar Negeri

SURAT IZIN KELUARGA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama               :…………………………………………………………………………
Umur               : …………………………………………………………………………
Pekerjaan         : …………………………………………………………………………
Alamat             : …………………………………………………………………………
                         ………………………………………………………………………….

Selaku Bapak/Ibu/Suami/Istri/Saudara dari tercantum dibawah ini :
Nama Lengkap            :………………………………………………………………….
Nama ibu kandung      : ………………………………………………………………….
Tempat/Tgl. Lahir       : ………………………………………………………………….
Status                          : ………………………………………………………………….
Kewarganeraan           : ………………………………………………………………….
Agama                         : ………………………………………………………………….
Pendidikan                  : ………………………………………………………………….
Alamat                         : ………………………………………………………………….
                                     ………….……………………………………………………….

Dengan ini memberikan izin untuk bekerja ke Hong Kong sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Atas surat izin ini saya bertanggung jawab mengganti biaya proses pemberangkatan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri setelah proses atau minta dipulangkan setelah pemberangkatan ke Negara tujuan (sebelum habis kontrak).
Demikian surat izin ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat diperguakan sebagaimana mestinya.
Yang bersangkutan

……………………..
Yang memberi izi(………………………………….)
(………………………………….)
Mengetahaui(………………………………….)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel