Rabu, 04 Mei 2016

Rekapitulasi Daftar Gaji Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

Surat secara umum digolongkan menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan berdasarkan pemakaiannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas.

Rekapitulasi Daftar Gaji Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

REKAPITULASI DAFTAR GAJI CALON PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (GPAI) PADA SEKOLAH UMUM
PERIODE SEPTEMBER – NOPEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015

Tempat Tugas  : SD Negeri Omborowo 01
Bulan               : September – Nopember 2015
No.
NAMA
NIP
PANGKAT GOLONGAN
BESARNYA GAJI POKOK (Rp) TAHUN ANGGARAN 2018
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
1
2
3
4
5
6
71
NGAISAH S.Pd
23423423423423423
PEMBINA IV/a
4.028.140
4.028.140
4.028.140
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa gaji pokok saya diatas adalah benar-benar sesuai dengan yang saya terima setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti dokumen yang sah sebagaimana terlampir.

Kalimalang, 30 Nopember 2033
Penerima


NGAISAH S.Pd

NIP.23423545345343453

Deskripsi Rekapitulasi Daftar Gaji Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

TitleKeterangan
JudulRekapitulasi Daftar Gaji Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam
Post Id5710942997727341347
Gambar Thumbnail No Image
AuthorNajib Zamzami
Author Urlhttps://plus.google.com/105443804242078377924
Tanggal Post2016-05-04T06:27:00-07:00
Url Posthttp://www.isplbwiki.net/2016/05/rekapitulasi-daftar-gaji-calon-penerima.html
Waktu5/04/2016 06:27:00 AM
Kategori Surat yang Baik dan Benar
locationMajlis Agama Islam Melaka (MAIM), Pusat Islam Melaka, Bukit Palah,, 75400 Melaka, Malaysia
Rekapitulasi Daftar Gaji Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam
hit counter code