Contoh Susunan Panitia Kegiatan Pondok Ramadhan SD

Download Undangan Contoh cara membuat Surat Edaran keterangan pernyataan permohonan kuasa resmi lamaran pekerjaan Guru lulusan PAUD KB TK SD SMP MTS SMA SMK Mahasiswa sarjana S1 yang baik dan benar

Contoh Susunan Panitia Kegiatan Pondok Ramadhan SD

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PONDOK RAMADHAN
SD NEGERI SIDOGIRI 01
TAHUN 1437 H / 2016


1.      Ketua                          : P. Sulistyawan,M.Pd.i
2.      Sekretaris                    : P. Darno,S.Pd
3.      Bendahara                  : B. Parno,S.Pd.
4.      Seksi Kegiatan            : B. Siti,A.Ma.
5.      Seksi Perlengkapan     : P. Kaman
6.      Anggota                      : B. Panjul,S.Pd
  B. Sarjo,S.Pd
  B. Satiman,S.Pd
  B.Karno,S.Pd
  B. Rani,S.Pd
  P. Roni,S.Pd
  B. Wijaya,S.Pd
  P. Danu
  P. Iwan,S.Pd
Mengetahui
Kepala Sekolah
Malang, 31 Mei 2016
GPAISLISTYAWAN,M.Pd.I
NIP:196402011983033002MARKAMAH,S.Pd.I
NIP:196604651486036006