14 Bahasa Daerah yang Ada Di Jawa (DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta)

Download Undangan Contoh cara membuat Surat Edaran keterangan pernyataan permohonan kuasa resmi lamaran pekerjaan Guru lulusan PAUD KB TK SD SMP MTS SMA SMK Mahasiswa sarjana S1 yang baik dan benar

14 Bahasa Daerah yang Ada Di Jawa (DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta)

Berikut beberapa bahasa daerah yang ada di pulau jawa

 1. Jakarta                                            Betawi
 2. Bahasa Pecok                                Jawa Barat   
 3. Bahasa Cirebon                             Jawa Barat   
 4. Bahasa Dermayon/ Indramayu      Jawa Barat   
 5. Bahasa Priangan/ Sunda               Jawa Barat   
 6. Bahasa Javindo/ Kroncong            Jawa Tengah & DIY           
 7. Bahasa Jawa                                  Jawa Tengah & DIY
 8. Bahasa Samin                                Jawa Tengah & DIY
 9. Bahasa Banyuwangi/ Osing           Jawa Timur  
 10. Bahasa Mathura/ Madura              Jawa Timur  
 11. Bahasa Kangean                           Jawa Timur  
 12. Bahasa Tengger                             Jawa Timur  
 13. Bahasa Badui                                 Banten          
 14. Bahasa Banten                               Banten